Presentaci

Ascó Serveis és la nova empresa municipal que ha constituït l'Ajuntament i que a partir d'ara s'encarrega de dirigir les principals actuacions previstes. Aquesta entitat municipal compta amb una gestió professionalitzada de personal extern de l'Ajuntament però que treballa sota el control públic.

L'Entitat, que té la missió d'agilitzar les principals inversions previstes, busca entre les diferents administracions existents les subvencions possibles a les quals es pugui optar en funció de cada projecte concret.

Ascó serveis se suma als diferents organismes i societats que conformen l'Ajuntament d'Ascó i, a banda de tirar endavant els projectes, podrà destinar la seva activitat a la neteja d'edificis, la jardineria, la neteja de carrers, el manteniment d'infraestructures municipals, la recollida d'escombraries i a serveis de salubritat pública.