Presentaci

Ascó Serveis és una entitat pública empresarial creada per l'Ajuntament d'Ascó, dotada de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i dotada de la capacitat d'actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

 

Ascó Serveis se suma als diferents organismes i societats que conformen l'Ajuntament d'Ascó i, a banda de tirar endavant els projectes, podrà destinar la seva activitat a la neteja d'edificis, la jardineria, la neteja de carrers, el manteniment d'infraestructures municipals, la recollida d'escombraries i a serveis de salubritat pública i oficina d'habitatge.