MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ

abril 4, 2023|0 Comments

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ PRIMERA. FINALITAT La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar l’accés a un nou habitatge al municipi d’Ascó i [...]

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

setembre 26, 2022|0 Comments

Els serveis i sistemes d'informació que l’Ajuntament d’Ascó, d’ara endavant l’Ajuntament, posa a disposició de ciutadans i empreses a través de mitjans electrònics han estat avaluats mitjançant  un Anàlisi de Riscos d'acord amb els requisits [...]

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ASCÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES l LA SEVA REGULACIÓ EN SNU

març 20, 2023|0 Comments

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D'ASCÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES l LA SEVA REGULACIÓ EN SNU APROVACIÓ INICIAL/DESEMBRE DE 2022 (...) [+] Descàrrega del document [...]