SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ

Aquesta subvenció té l’objectiu  de possibilitar d’accés a un nou habitatge i frenar la despoblació.

Requisits:

  • Estar empadronat al municipi per un termini mínim de 1 any anterior a la sol·licitud o 10 anys de forma continuada amb anterioritat
  • Estar al corrent amb les obligacions tributaries
  • Haver comprat un habitatge o solar destinat a construir la residencia habitual i permanent
  • No tenir cap habitatge en propietat ni dret real d’ús a Ascó

Documentació necessària:

  • Escriptura de compra-venta
  • Cèdula d’habitabilitat
  • Certificat energètic

Import de la subvenció:

  • Al casc antic: 60% de l’import amb un màxim de 25.000,00 €
  • A la resta de casc urbà: 60% de l’import amb un màxim de 20.000,00 €
  • Solar o similar: 60% de l’import amb un màxim de 20.000,00 €

[+] Per a més informació i detall consultar bases

Sol·licitar subvenció (SUBVENCIONS — 14.- Sol·licitud de subvenció per a l’adquisició d’immobles, solars i similars destinats a l’ús residencial al municipi d’Ascó)

Demanar cita prèvia (Unitat d’Ajuts i Subvencions – Subvencions)