SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES EN IMMOBLES AL MUNICIPI D’ASCÓ

L’objectiu d’aquesta subvenció és fomentar la construcció de nous immobles i les obres de conservació i consolidació per a millorar l’entorn urbà i evitar el deteriorament dels habitatges.

Actuacions subvencionables:

  • Obra de nova construcció o rehabilitació integral
  • Obres de rehabilitacions, reforma i condicionament dels immobles i solars
  • Retirada, tractament i gestió de les cobertes de fibrociment

Import de la subvenció:

  • En el primer bloc: 50% del cost de l’obra amb un màxim de 20.000,00€ per immoble i de 25.000,00€ si és al casc antic
  • En el segon bloc: percentatge depenent del concepte de la rehabilitació amb un màxim de 15.000,00 €
  • En el tercer bloc: 95% del cost de l’obra amb un màxim de 15.000,00 €

[+] Per a més informació i detall consultar bases

Sol·licitar subvenció (SUBVENCIONS — 2.- Sol·licitud de subvenció per a la realització d’obres en immobles al municipi d’Ascó)

Demanar cita prèvia (Serveis tècnics – Atenció al públic)