[CAT]

Amb clara vocació d’apertura i integració a la Unió Europea a Ascó s’obre l’oficina ascó a Europa, un servei de desenvolupament territorial amb l’objectiu de presentar projectes de desenvolupament, millora i actualització territorial a les oficines i instruments de la comissió Europea per tal d’implementar el projecte Europeu al territori.

[ENG]

With a clear vocation for openness and integration into the European Union in Ascó, the Ascó office in Europe is opened, a territorial development service with the aim of presenting territorial development, improvement and updating projects to the offices and instruments of the European Commission in order to implement the European project in the territory.

email: estrategialocal@asco.cat

phone: 977 405 006

site