Ordenança municipal reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament
Ordenança municipal reguladora del desplegament de xarxes d'accés de serveis de telecomunicacions de nova generació en format universal
Ordenança municipal reguladora de l'ús i la defensa dels camins i les vies rurals
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal
Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció
Ordenança sobre convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública
Ordenança general de subvencions
Ordenança municipal reguladora de l'ús de l'àrea d'autocaravanes
Ordenances fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020

Ordenançes Fiscals (04/2023)