Ascó Serveis és una entitat pública empresarial creada per l’Ajuntament d’Ascó, dotada de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i dotada de la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats.

Ascó Serveis se suma als diferents organismes i societats que conformen l’Ajuntament d’Ascó i, a banda de tirar endavant els projectes, podrà destinar la seva activitat a la neteja d’edificis, la jardineria, la neteja de carrers, el manteniment d’infraestructures municipals, la recollida d’escombraries i a serveis de salubritat pública i oficina d’habitatge

NIF: Q4300254B

Tipus d’ens: Entitat Pùblica Empresarial

Direccio: C/ Hospital, 4
43791 – Ascó (Tarragona)

Telèfon: 977 40 67 52

E-mail: administracio@ascoserveis.cat

Horari:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h

CODIS DIR3
Codi oficina comptable: LA0011136
Codi unitat tramitadora: LA0011136
Codi òrgan gestor: LA0011136

Enllaços d’interès

SeuE
Perfil del contractant
Descarregar manual de contractació d’Ascó Serveis