Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2013

 • PAM 2013-2016 (PROGRAMA D’INVERSIONS)
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 250.825,24€, per l’arranjament i substitució de serveis del Carrer Valero i Perill i una subvenció per import de 55.001,32€, per a la Remodelació del Parc Infantil de la Llar d’Infants Vailets (Acord del Ple de la diputació de Tarragona de data 27/09/2013).

 

 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.020,30€ en programes i activitats culturals 2013 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 24/05/2013).- La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.000,00€ en inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà – RESTAURACIÓ PERXE BAIXUNCA (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/07/2013).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.000,00€  en gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà – BIBLIOTECA MUNICIPAL – (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 05/07/2013).
 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.480,10€ en actuacions del Programa de Protecció de la Salut Pública per la Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 28/06/203).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.729,87€ en actuacions del Programa de Protecció de la Salut Pública per la Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 28/06/2013).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.000,00€ en actuacions del Programa de Protecció de la Salut Pública per la Seguretat a les piscines (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 05/07/2013).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.000,00€ en finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment del Consultori Mèdic Local (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/07/2013).
 • E-CATALEG
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 560,00€ per l’actuació del Grup Cor Orfeó Calafellenc.
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 2.100,00€ per l’actuació de l’Orquestra Tangara.
 • ACTUACIONS INTEGRALS EL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.000,00€ per a interessos de préstecs.
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 29.750,00€ pel programa extraodinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2012-2013.

 • Departament de Territori i Sostenibilitat
  • La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Ascó una subvenció l’any 2013, per a ACTUACIONS CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, per un import de 5.898,75€
 • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
  • La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Ascó una subvenció l’any 2013, per a ACTUACIONS EN ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS, per un import de 16.063,51€
 • Institut Català de les Dones
  • La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Ascó una subvenció l’any 2013, PLA POLÍTIQUES DE DONES, per un import de 1.000,00€
 • Secretaria General de Joventut
  • La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Ascó una subvenció l’any 2013, per al PLA LOCAL DE JOVENTUT, per un import de 1.575,00€
 • Millora Recollida selectiva de la FORM
  • La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament d’Ascó una suvbenció l’any 2013, per a la MILLORA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM, per un import de 799,00€