Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2014

 • PAM 2013-2016 (PROGRAMA D’INVERSIONS)
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 250.825,24€ per a “L’ARRANGAMENT I SUBSTITUCIÓ DE SERVEIS CARRERS VALERO I PERILL” (anualitat 2013) i una subvenció per import de 55.001,32€ per a l’actuació “REMODELACIÓ D’UN PARC INFANTIL AL CARRER DE LA FARINERA” (anualitat 2014).
 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.626,54€ en PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2014 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 11/07/2014).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.840,35€ en INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ – CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ TORRE DEL CASTELL D’ASCÓ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 11/07/2014).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.587,80€ en GESTIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ – BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 24/10/2014)
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 19.139,76€ en L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2013/2014 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 25/07/2014).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 32.987,50€ per al PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORTS A CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/12/2014).
 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.736,80€ en ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA REDDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 25/07/2014).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.777,607€ en ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 25/07/2014).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.808,80€ en ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/09/2014).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.521,00€ en FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26/09/2014).
 • E-CATALEG
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.200,00€ per L’ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA CIMARRÓN(18/01/2014).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 734,00€ per L’ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA TANGARA(17/01/2014).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 6.000,00€ per a interessos de préstecs.
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 28.059,24€ per a l’actuació “INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I CONSOLIDACIÓ I PROTECCIÓ D’URGÈNCIA AL CASTELL D’ASCÓ”dins el PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES (PEIS 2014).