Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2015

 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.054,40€ per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2015 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 19/06/2015).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.975,40€ per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ – MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN PAVIMENT I PINTURA (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.943,90€ per a la GESTIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ – BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015)
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 17.933,88€ per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2014/2015 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).
 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.125,60€ per a ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit les següents suvbencions per ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).
   • INVERSIÓ: Adquisició d’aparells i accions de millora: 4.724,00€
   • MANTENIMENT: Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses: 2.814,00€
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.702,40€ per a ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.281,92€ per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 19/06/2015).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una suvbenció per import de 28.059,00€ per a l’actuació “INSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS AL PARC DEL CARRER DE LA FARINERA” dins el PLA ESPECIAL D’INVERSIONS MUNICIPALS (PEIM 2015).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 36.575,00€, per atendre les despeses de la Llar d’Infants Municipal Vailets, curs 2014/2015, dins del Programa Extraordinari de Suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal (acord de la Junta de Govern de la Diputació de 18/12/2015).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de caràcter excepcional per import de 8.138,17 €, per a la Reparació de sots al túnel de Barbers (acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 11/12/2015)

 • CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 5.092,24€ per a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, ANUALITAT 2015 (Acord de la Junta de Govern del Cosell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 15/09/2015).
  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 7.876,68 € per a l’Arranjament del Camí de Sant Antoni, codi S-036, dins del marc del programa d’Arranjament i millora de camins municipals, anualitat 2015 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 25/06/2015).