Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2016

 • TURISME
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.608,84 € per a la VI MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.966,18 € per a la IX MOSTRA D’ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.610,61 € per a la IV MOSTRA DE VINS “TASTAVIN’S” (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.862,78 € per ACCIONS PLANS ESTRATÈGICS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.009,70 € per la DIFUSIÓ ON-LINE (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 9/11/2016).
 • MEDI AMBIENT
  • La Diputació de Tarragona ha concedit les següents subvencions per ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15/07/2016):
   • INVERSIÓ (Adquisició d’aparells i accions de millora):                        4.441,60 €
   • MANTENIMENT (Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses):  3.509,60 €
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.784,00€ per a ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15/07/2016).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit les següents subvencions per a ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 15/07/2016):
   • GESTIÓ ESPÈCIES PLAGA:   934,43 €
   • PERIDOMÈSTICS:                 5.084,80 €
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.235,56 € per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL•LACIONS I EQUIPAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC LOCAL (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 1/07/2016).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.037,50€, per atendre les despeses de la Llar d’Infants Municipal Vailets, curs 2015/2016, dins del Programa Extraordinari de Suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal (acord de la Junta de Govern de la Diputació de 16/12/2016).
 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 24.396,87 € per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2015/2016 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 17/06/2016).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.194,59 € per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL, ANY 2016 per a l’actuació CONSOLIDACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE CAL CAVALLER (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22/07/2016).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.188,91 € per a la  GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, ANY 2016 per a l’actuació BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22/07/2016).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.493,40 € per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2016 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 22/07/2016).

 • CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE
  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 6.760,74 € per a L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VALL DE ROMER, CODI P-180, DINS DEL MARC DEL PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, ANUALITAT 2016 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 18/10/2016).