Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • TURISME
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.453,30 € per a la VII MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.453,30 € per a la X MOSTRA D’ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.968,87 € per a la V MOSTRA DE VINS “TASTAVIN’S” (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 633,29 € per la DIFUSIÓ ON-LINE (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 19/07/2017).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 27.475,00 € per al Programa Extraordinari de  Suport a la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL VAILETS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 24/11/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2017, per import de 196.019,00 €, per a l’actuació REHABILITACIÓ INTEGRAL EDIFICI MUNICIPAL ANTIC ESCORXADOR I EL SEU ENTORN (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 15/12/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.628,94€, per a l’actuació NOVA XARXA DE SANEJAMENT AL CARRER MARGARIDA XIRGÚ i 4.746,06€ per l’actuació ADQUISICIÓ DE PROGRAMARI D’OFIMÀTICA PER ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ, dins del Programa Específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administrció electrònica (PEXI 2017) (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 22/09/2017).
 • MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 13.152,00 € euros per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses, concepte: Subvenció PAES tipus 2: millora de l’enllumenat públic (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 9/03/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.660,00 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la SEGURETAT DE LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 3/11/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 3.850,42 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 17/11/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.684,80 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la GESTIÓ DE PERIDOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 17/11/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.506,21 €  per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 3/11/2017).
 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.224,32 € per al FOMENT I DIFUSIÓ DE PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS I/O D’INTERÈS PER A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE EDITADES DURANT L’ANY 2017 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 22/12/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 26.455,60 € per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2016/2017 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.135,86 € per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2017 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.485,50 € per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL, ANY 2017 per a l’actuació Instal·lació d’equps d’aire condicionat al Casal Municipal (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.168,10 € per a la GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, ANY 2017 per a la actuació BIBLIOTECA MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 21/07/2017).

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 6.217,09 € per a L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE VALL DE POCHOS, CODI S-005, DINS DEL MARC DEL PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, ANUALITAT 2017 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 19/09/2017).

GENERALITAT DE CATALUNYA

  • El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 7.073,50 € per a la OBERTURA D’UNA LÍNIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS A LA FINCA FORESTAL MUNICIPAL DE MAS DE PRADES, DINS EL PROGRAMA D’AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2016. (Proposta de Resolució de la Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de data 17/07/2017).