Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • TURISME
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.233,09 € per a la VIII MOSTRA DEL CAVA (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 17/10/2018).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.233,09 € per a la XI MOSTRA D’ARTS I OFICIS (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 17/10/2018).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.822,06 € per a la VI MOSTRA DE VINS “TASTAVIN’S” (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 17/10/2018).
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 900,47 € per la DIFUSIÓ ON-LINE (Acord del Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de 17/10/2018).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018, per import de 17.170,46 €, per a l’actuació CONSTRUCCIÓ D’UNS BANYS AL CAMP DE GESPA ARTIFICIAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 25/05/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2018, per import de 117.888,54 €, per a l’actuació SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES A LES TORRES DE L’ESTADI MUNICIPAL (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 25/05/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 14.520,00 €, per a l’actuació NOVA XARXA DE SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS AL CARRER JOAN XXIII, dins del Programa Específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administrció electrònica (PEXI 2018) (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 21/09/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 33.162,50 €, per al Programa Extraordinari de Suport a la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL VAILETS, curs 2017-2018(Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 30/11/2018).
 • MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.340,80 € euros per Actuacions de protecció de la salut pública a la SEGURETAT DE LES PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 22/06/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.996,62 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 06/07/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.446,40 €  per Actuacions de protecció de la salut pública per a la GESTIÓ DE PERIDOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 20/07/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 1.613,32 €  per al FINANÇAMENT DE DESPESES PER A LA MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 27/07/2018).
 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 29.283,76 € per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, CURS 2017/2018 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 16/06/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.872,31 € per a la REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 13/07/2018).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.000,00 € per a INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS, PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL, ANY 2018 per a l’actuació MÀQUINES CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 13/07/2018).

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 6.744,93 € per a L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES ILLES, DINS DEL MARC DEL PROGRAMA D’ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS, ANUALITAT 2018 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de XX/XX/2018).
  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 4.914,44 € per al SOSTENIMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, ANUALITAT 2018 (Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de XX/XX/2018).