Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.781,42 euros per al FINANÇAMENT DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2018/2019 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 14/06/2019).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.962,98 euros per a PROGRAMES D’ACTIVITATS CULTURALS, ANY 2019 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 14/06/2019).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.000 euros per a les REFORMES DE LA LLAR D’INFANTS MUNCIPAL (Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural) (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 14/06/2019).
 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 6.895,20 euros per al FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE VIGILÀNCIA DELS USUARIS DE LES PISCINES I FER COMPLIR LES NOMES DE SEGURETAT DEL SEU ÚS (Decret de la Presidenta de la Diputació de 14/08/2019).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 5.136,80 euros per a la REDUCCIÓ I CONTROL D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació d’1/10/2019).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.737,81 euros per ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, ESTINADES AL CONTROL I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació d’1/10/2019).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 898,88 euros per a la MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació d’1/10/2019).
 • COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.475,00 euros per a la LLAR D’INFNATS MUNICIPAL “VAILETS” CURS 2018/2019 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació del 16/06/2020).

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

 • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 57.497 €, per l’Actuació “Reforma d’edifici existent per Centre Cívic Polivalent al municipi d’Ascó”, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019 (Decret de Presidència núm. 2019-0002852 de 19/07/2019).

GENERALITAT DE CATALUNYA

 • CULTURA
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 1.500,00 euros per a l’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS DESTINATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2019.

Amb el suport del Departament de Cultura.

 

MINISTERIO DEL INTERIOR – DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS (DGPCE)

 • SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALDES ADSCRITAS A LOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR, 2019
  • ACTUACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE EMERGENCIAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES ADSCRITAS A LOS PLANES DE EMERGENCIA NUCLEAR.
   • IMPORTE CONCEDIDO: 13.141,59 €
   • FINANCIADOR DE LA ACTUACIÓN: MINISTERIO DEL INTERIOR