Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2020

GENERALITAT DE CATALUNYA

 • CULTURA
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 1.500,00 euros per a l’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA, ANY 2020.
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 2.000,00 euros per a l’ADQUISICIÓ NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ-OCCITÀ PER LA BIBLIOTECA, ANY 2020.
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 884,00 euros per a l’ADQUISICIÓ NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ-OCCITÀ PER LA BIBLIOTECA, ANY 2020.
  • El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 151.211 €, per a l’execució de les obres de Rehabilitació de les plantes baixa i semi Soterrani de “Cal Cavaller” (Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 (CLT004)).

Amb el suport del Departament de Cultura.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 39.108,44 € per a L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ASCÓ, CURS 2019/2020 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 1/12/2020).
 • MEDI AMBIENT
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.079,70 € per ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 3/11/2020).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.000 € per a la realització d’ACTUACIONS DESTINADES A LA PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS DOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 10/10/2020).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.828,10 € per a la realització d’ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 24/10/2020).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 11.877,60 € per al FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS (Acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 1/12/2020).
 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 34.475 €, per al FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “VAILETS”, CURS 2018-2019 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 15/12/2020).
  • Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 170.000 €, per l’Actuació “Adequació C. Esquerra i Preno del Centre Històric”, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 27/10/2020).

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 4.721,20 €, per atendre les despeses de professorat de l’Escola de Música, any 2020.
  • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 1.662,50 €, per al PLA LOCAL DE JOVENTUT, ANY 2020.