Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2021

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 22.925,00 €, per al FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “VAILETS”, CURS 2019-2020 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 23/03/2021).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 150.000 €, per l’Actuació “Arranjament i substitució Serveis zona Carrer Figuereta – Fase I – II”, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2021 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 23/03/2021).
 • CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 40.000,00 €, per a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2020/2021 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 19/10/2021).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 20.000,00 euros, per a ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS, any 2021 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 5/10/2021).
 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.690,00 euros, per a Línia 1 – Piscines i 14.482,00 euros, per a la Línia 2 – Protecció salut pública (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 21/12/2021).
 • MEDI AMBIENT
  • La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de la Diputació de 14/12/2021, ha concedit una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, pels imports següents:
   • Línia 1 – Incendis (sense silvopastura), 8.429,55 €.
   • Línia 2 – PAESC, 19.374 €
   • Línia 4 – Residus, 9.682 €

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

 • CULTURA
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 2.265,00 € per a l’ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS DESTINATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2021.
  • El Departament de Cultura ha concedit una subvenció per a la contractació d’espectacles inclosos en el PROGRAMA.CAT, per import de 9.866,34 €.
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 870,00 € per a l’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ – OCCITÀ PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2021.
  • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 2.000,00 € per a l’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ – OCCITÀ PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2021.
  • El Departament de Cultura ha concedit una subvenció per a la contractació d’espectacles inclosos en el PROGRAMA CAT, per import de 9.866,34 €. 
 • SOC
  • El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha concedit una subvenció per import d’11.000,00 € per a la contractació d’un arquitecte dins el PROGRAMA GARANTIA JUVENIL.
 • EDUCACIÓ
  • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 12.023,02 €, per al Finançament de l’Escola de Música Municipal, curs 2018-2019.
  • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import d’11.582,96 €, per al Finançament de l’Escola de Música Municipal, curs 2019-2020.
  • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 43.475,00 €, per al Finançament de la Llar d’Infants Municipal “Vailets”, curs 2012/2021.
 • AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
  • L’Agència de Residus de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 9.619,50 € destinada a la IMPLANTACIÓ I MILLORES DE DEIXALLERIES PER AL TRACTAMENT DELS RESIDUS MUNICIPALS.
 • DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
  • La Direcció General de Memòria Democràtica ha concedit una subvenció per import de 12.952,79 €, per a la POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI MEMORIAL DE CATALUNYA, PERÍODE 1931-1980
  • El Departament de Justícia ha concedit una subvenció per al Jutjat de Pau 2021, per import de 1.650,00 €.

 

CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

   • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 1.662,50 €, per al PLA LOCAL DE JOVENTUT, ANY 2021.
   • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 4.731,94 €, per atendre les DESPESES DE PROFESSORAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA, any 2021.

Consell Comarcal Ribera Ebre

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

 • DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
  • Ha concedit una subvenció per import d’111.900,00 € per als Fons ENRESA (Condicionament i Museïtzació Centre Cívic).
 • MINISTERIO DE IGUALDAD
  • Ha concedit una subvenció per import de 1.243,35 € per al PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Administració General de l'Estat