Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 30.000,00 €, per a la Instal·lació plataforma elevadora i pas escales Església (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 29/11/2022).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 14.822,00 euros, per a Activitats culturals singulars, any 2022 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 26/07/2022).
  • La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de la Diputació de 4/10/2022, ha concedit una subvenció per la transició energètica i acció climàtica, pels imports següents:
   • Línia 1 – Incendis, 14.938,47 €.
   • Línia 2 – PAESC, 34.408,50 €
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.174,00 euros, per a Línia 1 – Piscines i 13.550,40 euros, per a la Línia 2 – Salut (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 20/09/2022).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 2.739,90 euros, pel concepte C I) Switch interconnexió-seguretat edificis i 728,19 euros, pel concepte B I) Adquisició de projectors (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 13/12/2022).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 10.000,00 € per a desenvolupar polítiques locals d’habitatge, línia C (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 6/09/2022).
 • PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL – PAM
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 79.492,23 €, per l’Actuació “Arranjament i substitució serveis zona Carrer Figuereta – Fase III”, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2022 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 15/02/2022).

 


GENERALITAT DE CATALUNYA

 • La Direcció General de Memòria Democràtica ha concedit una subvenció per import de 7.200 €, per a la Posada en valor del Patrimoni Memorial de Catalunya, període 1931-1980, amb l’actuació “Projecte d’adequació de l’espai del Pas de Barca”, dins de l’àmbit 3.
 • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 61.795 ,99 € per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2022-2024, amb l’actuació Muralles Carrer Trinquet, Plaça Placeta i Carrer Cavaller”.
 • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 3.000,00 € per a l’ADQUISICIÓ DE DIFERENTS FONS BIBLIOGRÀFICS DESTINATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2022.

 

 

 

 • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 1.500,00 € per a l’ ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE.

 

 

 

 

 

 

 

 • El Departament de Cultura i la Diputació de Tarragona han concedit una subvenció per a la contractació d’espectacles inclosos en el PROGRAMA.CAT, per import de 10.239,27 €.

 

 • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 36.800 €, per al Finançament de la Llar d’Infants Vailets, curs 2021-2022.
 • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 7.343,19 €, per al Finançament de la Llar d’Infants Vailets, endarreriments curs 2012-2013 i 2018-2019.

 

 

 

 

 • Subvencio per promoure la internacionalització dels ens de l’Administració local de Catalunya. Redacció del projecte HYDROSOLAR per a la convocatória InnovFund SSP amb el suport del DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

 

 • El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit una subvenció per import d’11.105,15 € per a les actuacions de recuperació de la làmina d’aigua, conservació de la biodiversitat i ordenació d’ús públic i divulgació a la llacuna d’Ascó, dels quals un 43% van a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) de la Unió Europea. Les actuacions consisteixen en fer control i/o eradicació d’espècies invasores del bosc de ribera; adequar el camí que arriba a la llacuna; millorar el bosc de ribera; augmentar la disponibilitat de refugis per a les espècies autòctones presents a la zona; controlar ictiofauna exòtica; promoure activitats de salut i natura, de banys de bosc en boscos de ribera a l’Ebre i ordenar l’ús públic mitjançant un itinerari a la llacuna d’Ascó.CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

 • El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha concedit una subvenció per import de 4.991,52 €, per a Despeses de professorat de l’Escola Municipal de Música, any 2022 (Acord de Junta de Govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre de 19/07/2022).

Consell Comarcal Ribera Ebre

 


ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

 • La Dirección General de Protección Civil ha concedit una subvenció per import de 60.000,00 € pel finançament d’actuacions per a l’aplicació dels Plans d’Emergència Nuclear, any 2022, amb l’actuació “Reparació vial accés sud, antiga carretera N-230”.

 

Administación General de l'estado