Llistat de subvencions que s’han atorgat a l’Ajuntament d’Ascó durant l’any 2023

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 • PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL – PAM
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 140.000,00 €, per l’Actuació “Arranjament de la Plaça Vallxiqué, Carrer Sequerets i Plaça Nova”, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023, anualitat 2023 (Acord de Junta de Govern de la Diputació de 14/02/2023).
 • TURISME
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, mitjançant Decret núm. 2023-0000363 de 18/12/2023 del OA Patronat de Turisme), ha concedit les següents subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat – Línia 2:
   • Per a la XIVa. MOSTRA D’ARTS I OFICIS  una subvenció per import de 19.562,48 €.
   • Per a la IXa. MOSTRA DE VINS TASTAVIN’S una subvenció per import de  16.215,22 €.
   • Per a la XIIa. MOSTRA DEL CAVA una subvenció per import de 22.497,30 €.
  • El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 10.717,71 € per a programes concrets i activitats de promoció turística, línia 3: Difusió on-line, creació, millora i actualització de pàgines web (Decret núm. 2023-0000368 de 19/12/2023 del OA Patronat de Turisme).


 

 • ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS (ASICS)
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.650,67 euros per a la REDACCIÓ DEL PROGRAMA ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE (Decret núm. 2023-0004610 de 08/08/2023 de la Presidència).
 • MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
  • La Diputació de Tarragona ha concedit les següents subvencions per a la PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS I FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 03/10/2023):
   • GESTIÓ DE RESIDUS: 2.724,06 euros
   • PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS: 18.851,59 euros
  •  La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 37.188,00 euros per  la  Transició energètica i Acció climàtica, Línia 1 – PAESC (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 03/10/2023).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 7.800,94 euros per a ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES URBANES I DE PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 03/10/2023).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.987,58 euros per ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 20/06/2023).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 8.443,00 euros per a PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I A LES PISCINES MUNICIPALS – LÍNIA 2 SOCORRISME PISCINES (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 20/06/2023).
 • UNITAT DE CULTURA
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 40.000,00 euros, per a l’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CURS 2022-2023 (acord de la Junta de Govern de la Diputació de 20/06/2023).
  • La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 19.758,94 euros, per a ACTIVITATS CULTURALS 2023 (acord de la Junta de Govern de la Diputació de 20/06/2023).

 

 


GENERALITAT DE CATALUNYA

 • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 3.000,00 € per a l’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN CATALÀ O OCCITÀ PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2023.
 • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 3.000,00 € per a l’ADQUISICIÓ DE DIFERENTS FONS BIBLIOGRÀFICS DESTINATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ANY 2023.
 • L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 4.331,00 € per a la Festa de Sant Antoni 2023.

 

 

 

 • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 6.720,00 €, per a despeses de la Llar d’Infants – 2n. i 3r. Quadrimestre curs 2022-2023.
 • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 12.114,29 €, per al Finançament Escola de Música, curs 2021-2022.

 

 

 

 

 • El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 6.000,00 € per al Programa de suport als municipis en l’àmbit de l’artesania – Notorietat Mostra d’Arts i Oficis.

 

 

 

 

 

 • El Departament de la Presidència ha concedit una subvenció per import de 35.000,00 €, per a la Millora d’Infraestructures o equipaments esportius – Renovació de la gespa de l’Estadi Municipal.

 

 

 

 

 • El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció per import de 174.418,60 €, per als Fons de transició nuclear Penta 1-Projecte d’obres d’instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de l’ODL.

 

 

 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA I DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

• El Departament de Cultura i la Diputació de Tarragona han concedit una subvenció per a la contractació d’espectacles inclosos en el PROGRAMA.CAT, per import d’11.827,64 €.