BASES REGULADORES PER PARTICIPAR A LA MOSTRA D’APARADORISME D’ASCÓ

1. DESCRIPCIÓ

1.1 La “Mostra d’aparadorisme d’Ascó” té per objectiu impulsar l’economia local del municipi a través de la promoció de les compres en el comerç al detall.
1.2 La convocatòria anual establirà la temàtica concreta de la mostra.

Visualitza les BASES REGULADORES PER PARTICIPAR A LA MOSTRA D’APARADORISME D’ASCÓ

 

 

Visualitza el CERTIFICAT DEL PLE QUE APROVA LES BASES REGULADORES PER PARTICIPAR A LA MOSTRA D’APARADORISME D’ASCÓ