Ofertes per a l’administració pública

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ACCÉS AL PLA D’OCUPACIÓ JUVENIL “ESTIU JOVE”

2021-05-28T12:27:57+02:00maig 18, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó|

1.- OBJECTE L’objecte de la present convocatòria és la de regular el procediment de selecció de personal per a ser contractat per a la realització de diferents projectes en el marc del Pla d’Ocupació Juvenil “Estiu Jove” de l’Ajuntament d’Ascó, destinat a persones jov es amb dificultats d ocupació. Aquesta convocatòria respon a la voluntat [...]

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU C-2 DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ – CONCURS OPOSICIÓ

2021-05-18T15:01:56+02:00abril 9, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó|

Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, denominació d’auxiliar administratiu, grup C2, per cobrir vacants, substitucions, per a la execució de programes o projectes de caràcter temporal, per excés o acumulació de tasques i qualsevol altre [...]