1.- PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU C-2 DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ – CONCURS OPOSICIÓ

2021-04-09T14:07:49+02:00abril 9, 2021|Borsa de treball|

Base 1a. Objecte de la convocatòria L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, denominació d’auxiliar administratiu, grup C2, per cobrir vacants, substitucions, per a la execució de programes o projectes de caràcter temporal, per excés o acumulació de tasques i qualsevol altre [...]