Ofertes per a l’administració pública

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN FONS EUROPEUS, COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “VALL DE L’HIDROGEN D’ASCÓ” I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

2022-02-17T13:01:16+01:00febrer 17, 2022|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN FONS EUROPEUS, COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “VALL DE L’HIDROGEN D’ASCÓ” I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL Primera. Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Tècnic/a especialista [...]

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, COM A FUNCIONARI/A INTERÍ/NA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL “PLA PER L’ENFORTIMENT DE L’ECONOMIA LOCAL D’ASCÓ” I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

2022-01-12T11:05:14+01:00gener 12, 2022|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

Primera.- Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Tècnic/a de dinamització econòmica A2 - Adscripció:  Promoció Econòmica - Règim jurídic: Funcionari/a interí/na - Tipus: nomenament com a funcionari/ària interi/na per l’execució de programa de caràcter temporal, així mateix es constitueix Borsa de treball per [...]

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA BRIGADA D’OBRES D’OFICIALS 2ª, OFICIALS 3ª I PEONS

2021-12-20T14:53:24+01:00desembre 20, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

Primera.- Llocs de treball Els llocs de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, són els següents: -  Càrrecs: Oficial 2ª, oficial 3ª i peó -  Adscripció: Brigada d’Obres -  Règim jurídic: Laboral temporal - Tipus de contracte: Es constitueix una borsa de treball per a cobrir necessitats de personal temporal en la categoria d’oficial [...]

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS I PERSONAL DE NETEJA CONVOCATÒRIA PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL “PLA NO T’ATURIS” PLA DE FOMENT DE LA OCUPACIÓ 2022 DIRIGIT A PERSONES AMB ESPECIALS DIFICULTATS D’OCUPACIÓ

2021-10-29T14:44:36+02:00novembre 8, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

1.- OBJECTE L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria d’una borsa de treball en el marc del programa PLA DE FOMENT D'OCUPACIÓ 2022 DIRIGIT A PERSONES AMB ESPECIALS DIFICULTATS D'OCUPACIÓ. L’objectiu principal del Pla és contribuir a que les persones amb dificultats d'ocupació puguin accedir a un lloc de treball eventual a l'Administració local, i, [...]

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

2021-09-21T11:14:06+02:00setembre 14, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL Primera. Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Tècnic/a especialista en informàtica C1 - Adscripció: Noves Tecnologies - Règim jurídic: [...]

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A OFICIAL 1ª D’OBRES, EN RÈGIM LABORAL AMB CONTRACTE DE RELLEU (50%) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

2021-09-03T13:37:45+02:00setembre 3, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A OFICIAL 1ª D’OBRES, EN RÈGIM LABORAL AMB CONTRACTE DE RELLEU (50%) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL Primera. Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Oficial 1a Obres C2 - Adscripció: Brigada d’Obres - [...]

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A AUXILIAR DE SERVEI, EN RÈGIM LABORAL AMB CONTRACTE DE RELLEU (50%) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

2021-09-03T13:39:16+02:00setembre 3, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ D’UN/A AUXILIAR DE SERVEI, EN RÈGIM LABORAL AMB CONTRACTE DE RELLEU (50%) I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL Primera. Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Auxiliar de servei C2 - Adscripció: Servei de Vigilància [...]

CONCURS PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL A1

2021-09-03T13:26:02+02:00setembre 3, 2021|Borsa de treball: Ajuntament d'Ascó, Oferta de treball|

BASES DEL CONCURS PER MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL A1 EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A DE CARRERA ADSCRIT/TA A L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL Primera. Lloc de treball El lloc de treball objecte de provisió, mitjançant aquesta convocatòria, és el següent: - Lloc: Tècnic/a d’Administració General A1 - [...]