Documents en informació pública

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES

2021-07-19T13:50:22+02:00maig 5, 2021|Ajuntament, Documents en informació pública, General|

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració d’un projecte d'Ordenança o Reglament municipal, s’ha de substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de l’Administració competent, de conformitat amb l’article 133 referit. B) Objecte del [...]