Documents en informació pública

Documents en informació pública

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS BONS ASCÓ II EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA DE L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

2023-12-11T11:47:30+01:00desembre 11, 2023|Documents en informació pública|

OBJECTE L’Ajuntament d’Ascó amb la finalitat de secundar i impulsar l'economia local del municipi a través de la promoció de les compres en el comerç al detall, restauració i establiments de serveis; així com sensibilitzar a la població sobre la importància que té activar el consum local, vol continuar donar suport de l’economia local. En [...]

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL D’ASCÓ

2023-10-26T09:43:45+02:00octubre 21, 2023|Documents en informació pública|

1.1 INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat [...]

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ASCÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA SEVA REGULACIÓ EN SNU (EXP. 435/2022)

2023-11-20T15:21:00+01:00setembre 26, 2023|Documents en informació pública|

Descàrrega de l'anunci publicat. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT D’ASCÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA SEVA REGULACIÓ EN SNU DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANTEJAMENT D'ASCÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA SEVA REGULACIÓ EN SNU  

ORDENANÇA MUNICIPAL PER AL DESPLEGAMENT DE XARXES D’ACCÉS DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE NOVA GENERACIÓ EN FORMAT UNIVERSAL

2023-09-26T15:35:31+02:00setembre 26, 2023|Documents en informació pública|

Memòria preliminar i justificació 1-. Propòsit a) Antecedents i Context   La població d’Ascó és un municipi de la Ribera d’Ebre dins de la província de Tarragona. Aquesta té una població de 1.601 habitants ( 2022 ). El seu terme municipal té una superfície de 73,63 km2 i la població te uns 613 habitatges ocupats [...]

PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE D’ASCÓ 2022-2026

2023-04-04T14:44:04+02:00abril 4, 2023|Documents en informació pública|

PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE D’ASCÓ 2022-2026 1. Introducció El present document és el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) d’Ascó 2022-2026. El PAMH és un instrument de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als [...]

MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER A PERSONES JOVES D’ASCÓ I ALTRES COL·LECTIUS VULNERABLES

2023-04-04T14:41:19+02:00abril 4, 2023|Documents en informació pública|

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER A PERSONES JOVES D’ASCÓ I ALTRES COL·LECTIUS VULNERABLES PRIMERA. FINALITAT La situació actual del mercat immobiliari i la crisi econòmica fa que moltes persones i famílies tinguin importants dificultats per accedir a habitatges destinats a residència habitual i permanent. I aquesta problemàtica és particularment intensa en [...]

MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ

2023-04-04T14:38:53+02:00abril 4, 2023|Documents en informació pública|

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ PRIMERA. FINALITAT La finalitat d'aquestes prestacions és possibilitar l’accés a un nou habitatge al municipi d’Ascó i frenar la despoblació rural que pateix el municipi. La situació actual del mercat immobiliari i la crisi econòmica fa que [...]

MODIFICACIÓ BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES

2023-04-04T14:33:41+02:00abril 4, 2023|Documents en informació pública|

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES PRIMERA. FINALITAT Fomentar el sector primari: • Incrementar la superfície agrícola per tal d’afavorir la recuperació de terrenys abandonats amb oliveres i fruiters • Consolidar les explotacions existents • Millorar les necessitats per al conreu [...] Visualitza les BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL [...]

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

2022-10-19T11:55:11+02:00setembre 26, 2022|Documents en informació pública|

Els serveis i sistemes d'informació que l’Ajuntament d’Ascó, d’ara endavant l’Ajuntament, posa a disposició de ciutadans i empreses a través de mitjans electrònics han estat avaluats mitjançant  un Anàlisi de Riscos d'acord amb els requisits del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració [...]