Documents en informació pública

ESTABLIMENT DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CONCÓRRER A LES PROVES PER A L’ACCÉS A L’AJUNTAMENT D’ASCÓ

2022-09-30T09:51:02+02:00setembre 28, 2022|Documents en informació pública|

ESTABLIMENT DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER CONCÓRRER A LES PROVES PER A L’ACCÉS A L’AJUNTAMENT D’ASCÓ Article 1. Fonament De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de [...]

MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES I/O VEHICLES VIVENDA D’ASCÓ

2022-09-30T09:51:24+02:00setembre 28, 2022|Documents en informació pública|

MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES I/O VEHICLES VIVENDA D’ASCÓ OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ La present Ordenança Municipal té com objecte regular els drets i obligacions dels autocaravanistes i establir un marc regulador que permeti l’estacionament temporal dins l’àrea d’autocaravanes i/o vehicles vivenda, amb la finalitat de no entorpir el transit [...]

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT

2022-10-19T11:55:11+02:00setembre 26, 2022|Documents en informació pública|

Els serveis i sistemes d'informació que l’Ajuntament d’Ascó, d’ara endavant l’Ajuntament, posa a disposició de ciutadans i empreses a través de mitjans electrònics han estat avaluats mitjançant  un Anàlisi de Riscos d'acord amb els requisits del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració [...]