L’Ajuntament d’Ascó suma una nova intervenció per la millora del nucli antic, esdevenint aquesta una de les principals accions urbanístiques d’aquest mandat. En l’actualitat s’està executant la darrera fase del projecte de la zona de la Figuereta, que ja enfila la recta final. Uns treballs que han consistit en l’arranjament i la substitució dels serveis urbans, una millora necessària que calia escometre.

La intervenció ha consistit en la pavimentació amb llambordí adequat al paisatge urbà del nucli antic, canvi dels pendents per conduir l’aigua pel mig dels carrers, adaptació d’algunes rasants per millorar l’accessibilitat, substitució de la xarxa de subministrament d’aigua i clavegueram, creació d’una xarxa d’evacuació d’aigua de pluja als llocs on no existia, entre d’altres.

El projecte ha constat de l’execució de tres fases que ha comportat l’actuació en sis carrers i una plaça. A finals d’estiu de 2021 va iniciar-se una primera part de l’obra en què es va actuar als carrers Penalba i Raval Penalba; a continuació es van seguir els treballs a la part baixa del carrer Esquerrer i la Plaça de l’Esquerrer. L’actual fase ha incorporat la millora de la part alta del carrer Esquerrer, carrer Figuereta i carrer del Sac.

Amb aquesta obra, finançada amb el Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, intervenim en 6 carrers i 1 plaça del casc antic d’Ascó. Aconseguim un doble objectiu, per un costat, actualitzar totes les instal·lacions d’aquests carrers per oferir un bon servei públic al veïnat, i per un altre, homogeneïtzar la imatge del casc antic i posar-lo en valor com element turístic patrimonial”, ha declarat amb satisfacció l’alcalde d’Ascó, Miquel Àngel Ribes.

El projecte, que preveu estar finalitzat a principis de 2023, ha suposat una inversió de 672.597,20 €, un 34% del total és finançat per la Diputació de Tarragona amb una aportació de 229.492,23 €.