EDICTE

CONSULTA PÚBLICA d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, sobre la iniciativa municipal per a la modificació de les NNSS d’Ascó, per a regular la implantació d’energies renovables en sòl urbanitzable.

L’Ajuntament d’Ascó, vol promoure una revisió i adaptació de la normativa urbanística, mitjançant una modificació puntual, relativa a la regulació de la implantació d’instal·lacions d’energies renovables al municipi d’Ascó i així concretar en quins àmbits classificats com a Sòl No Urbanitzable ha de ser admissible o no la seva implantació, com a conseqüència del nou marc legal establert per la legislació vigent així com les determinacions i condicions d’aquestes implantacions, amb la finalitat d’incorporar-les al Planejament General.

(…)

[+] Descàrrega del document complert