Fins el dia 29 d’agost de 2022 inclòs es poden presentar, a través de la seu electrònica de l’ajuntament o presencialment a la Oficina d’Ajuts i Subvencions, les sol·licituds i documentació corresponent al concurs oposició de dues places d’educadors/es de la llar d’infants municipal d’Ascó, personal laboral contracte de relleu, i constitució d’una borsa de treball.