EL KANKA – FOTOS

El Kanka

21 d’agost de 2021

Casal Municipal

Fotografies de Francesc Biset – Auberge Digital