Amb l’arribada del festival Ascó Batega a la població, el Punt Lila ha estat present en els diversos actes que s’han dut a terme.

Punt Lila

 

Durant les actuacions incloses dins el festival Ascó Batega, i també durant els actes d’oci nocturn de les Festes Majors es va desplegar un Punt Lila, un espai destinat a informar i prevenir actituds sexistes durant les diferents activitats d’oci organitzades.

La configuració dels Punt Lila sorgeix com una necessitat de donar una resposta preventiva a situacions d’assetjament o d’agressió sexual, especialment, en espais d’oci, i arrel de la creixent lluita contra el sexisme i la violència masclista. La seva finalitat és la d’ajudar a les víctimes de violència masclista i LGTBI-fòbiques, així com proporcionar informació i poder sensibilitzar a les persones davant aquestes circumstàncies.

La seguretat no ha de ser un objectiu en si mateix, sinó un instrument per a garantir aquesta llibertat i dignitat personal, ja que els espais de festa i d’oci han de ser llocs que generin i respectin unes condicions d’igualtat, lliures de comportaments masclistes i violències sexuals. A més, totes les persones, independentment del seu sexe, identitat, expressió o orientació sexual, no es poden sentir discriminades i s’han de sentir-se segures i confiades. Per tant, és necessària una reflexió i conscienciació pel que fa a la responsabilitat que recau sobre totes les persones que gaudim d’aquests espais d’oci.

Aquesta conscienciació va ser palesa a la nostra població, on moltes i molts joves van apropar-se a l’espai, que estava format per tècniques formades i sensibilitzades en violència de gènere i violència sexual, per informar-se i conèixer la lluita que impulsen cap a la sensibilització i el respecte.