[+ info] Estudi Ambiental Estratègic per a la Modificació Puntual de les NNSS de Planejament d’Ascó (Ribera d’Ebre) MP3-17