Consell Comarcal Ribera Ebre

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre disposa de serveis que pertanyen al Departament d’Igualtat i Feminismes:

  • Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
  • Servei d’Atenció Integral LGTBI+ (SAI)
  • Servei de primera acollida

Aquests serveis són gratuïts i ofereixen atenció i orientació a persones de la comarca que ho necessiten.


Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Plaça Sant Roc, 2, Móra d’Ebre.

Possibilitat d’itinerància al Carrer Sant Jordi, 3, Flix.

Telèfon de contacte: 977401851/ 650115656

Adreça electrònica:   ss6@riberaebre.org

SIAD-RiberaEbre

Servei d’Atenció Integral LGTBI+ (SAI)

Plaça Sant Roc, 2, Móra d’Ebre

Possibilitat d’atenció als ajuntaments dels municipis

Telèfon de contacte: 977401851

Adreça electrònica:   sai.lgtbi@riberaebre.org

XarxaSAIRiberaEbre

Servei de primera acollida

Plaça Sant Roc, 2, Móra d’Ebre

Telèfon de contacte: 977401851

Adreça electrònica:   immigracio@riberaebre.org