La convocatòria Innovation Fund està dirigida a projectes sobre tecnologies i processos baixos en carboni en tots els sectors coberts per la Directiva 2003/87/CE (Directiva ETS de la UE):

Innovació en tecnologies i processos amb baixes emissions de carboni als sectors enumerats a l’annex I, inclosa la captura i utilització de carboni ambientalment segures (‘CCU’) que contribueixi substancialment a mitigar el canvi climàtic, així com els productes que substitueixen els de carboni intensius produïts als sectors enumerats a l’annex I. , captura i emmagatzematge geològic ambientalment segur (‘CCS’) de CO2 i tecnologies innovadores d’energia renovable i emmagatzematge d’energia.