LA DEIXALLERIA MUNICIPAL ES DIGITALITZA

L’Ajuntament d’Ascó implanta una plataforma que facilita la gestió de la deixalleria. Aquesta plataforma permet efectuar un registre d’entrades i sortides de residus que afavorirà una gestió més eficient.

A més, ajudarà a fer realitat l’espai de Reutilització i de la preparació per a la reutilització (R i PxR) per part de l’operari, aconseguint així reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització. Aquesta eina facilitarà la consulta d’aquestes dades per part de l’ens local millorant així l’eficiència, el control i la transparència del servei.

S’ha equipat al personal de la instal·lació d’un terminal dotat de tecnologia per registrar tots els residus que entren i surten de la deixalleria, obtenint així les dades en temps real. També se l’ha proveït d’una impressora que permetrà, a totes les persones que necessitin justificar una correcta gestió de residus, l’obtenció d’un tiquet.

Quant a les persones usuàries del servei que en facin un ús particular, hauran de portar sempre la targeta ciutadana per poder utilitzar aquest equipament municipal. En una segona fase, que estarà enllestida aquesta tardor, es digitalitzarà la gestió dels residus del sector comercial i les empreses de serveis.

 

La regidora de Medi Ambient, Carolina Baiges, afirma que aquest sistema “implicarà una millora en la gestió dels residus municipals i ens ajudarà a assolir l’objectiu marcat per la UE, establint com a eix prioritari davant del reciclatge, la prevenció en la generació de residus i, en cas que no sigui possible, la preparació per a la reutilització”.