Entre els passats mesos de gener i març, van tenir lloc els treballs d’arranjament i millora de les franges laterals de camins i pistes forestals de titularitat municipal que ens permeten accedir a la zona de Mas de Prades – Vall de Cigales – Xarcums, al terme municipal d’Ascó.

La Diputació de Tarragona ha finançat en part les actuacions consistents en l’obertura d’una franja de baixa càrrega de combustible al camí municipal de Mas de Prades – Vall de Cigales – Xarcums (P-270). Dels 28.048,80€+IVA del cost de treballs, l’ens provincial n’ha aportat 11.877,60 €.

Els treballs han consistit en l’eliminació selectiva de la vegetació, la reducció de la densitat de matoll, l’esporga de l’arbrat i l’eliminació dels arbres que pengen sobre el domini del camí per evitar-ne la caiguda. Amb aquesta acció s’ha volgut no únicament donar compliment a la normativa en matèria de prevenció d’incendis forestals, sinó sobretot reduir el risc d’incendi forestal i conservar els boscos.

Aquest sector d’Ascó és un dels de major densitat forestal de municipi. Els camins es troben en la seva totalitat en zona forestal, on hi ha equipaments públics com l’ermita de Santa Paulina i la zona recreativa, a banda d’una xarxa de senderisme que té inici en aquest paratge.