BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ

PRIMERA. FINALITAT

La finalitat d’aquestes prestacions és possibilitar l’accés a un nou habitatge al municipi d’Ascó i frenar la despoblació rural que pateix el municipi.
La situació actual del mercat immobiliari i la crisi econòmica fa que moltes persones i famílies tinguin importants dificultats per accedir a la compra o al lloguer d’habitatges destinats a residència habitual i permanent.

Visualitza les BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’IMMOBLES, SOLARS I SIMILARS DESTINATS A L’ÚS RESIDENCIAL AL MUNICIPI D’ASCÓ

 

 

Visualitza el CERTIFICAT DEL PLE QUE APROVA LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER A PERSONES JOVES D’ASCÓ I ALTRES COL·LECTIUS VULNERABLES