L’ODL també actua com a Viver d’Empreses per a totes aquelles que vulguin ubicar el seu despatx a les nostres instal·lacions ubicades al Polígon Industrial d’Ascó.

Als següents enllaços se us mostrarà més informació del servei que s’hi ofereix.

REGLAMENT DEL VIVER I LA NAU TECNOLÒGICA D’ASCÓ

Reglament

PLANELLS

Planells Viver Empreses
Planells Edifici Nau Tecnòlogica