L’ODL també actua com a Viver d’Empreses per a totes aquelles que vulguin ubicar el seu despatx a les nostres instal·lacions ubicades al Polígon Industrial d’Ascó.

Als següents enllaços se us mostrarà més informació del servei que s’hi ofereix.

El viver en imatges
Plànols de la distribució del viver

REGLAMENT DEL VIVER I LA NAU TECNOLÒGICA D’ASCÓ

Reglament