L’Ajuntament d’Ascó ja disposa del Programa d’Actuacions Municipals d’Habitatge elaborat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Un document que ha d’esdevenir el full de ruta de les polítiques d’habitatge a aplicar al municipi en els propers anys.

En els primers mesos s’ha elaborat una diagnosi exhaustiva de les necessitats que presenta la població en matèria d’habitatge. Aquesta s’ha portat a terme a partir de la recopilació de dades de diferents fonts com l’Institut Nacional d’Estadística, informació del personal tècnic de l’ajuntament, resultats de les enquestes a la població i sessions participatives de diferents agents econòmics i socials del municipi. “Han estat uns mesos on la participació i la implicació de la ciutadania ha estat elevada, 170 enquestes realitzades i 5 sessions participatives amb agents econòmics, socials i la ciutadania, demostren que és un dels aspectes que més preocupa el veïnat”, explica Miquel Àngel Ribes, alcalde d’Ascó.

Partint de la diagnosi, s’han cristal·litzat les polítiques d’habitatge i propostes d’actuació en vuit grans objectius, línies i accions a desenvolupar per augmentar l’assequibilitat de l’habitatge i en particular el destinat a població jove; incentivar la rehabilitació i l’aprofitament del teixit urbà existent; mobilitzar el parc vacant privat; augmentar l’accessibilitat i l’eficiència energètica; polítiques de foment del municipi i difusió i seguiment de l’acompliment de les actuacions previstes. “Aquesta diagnosi, -afirma Ribes- ens permet marcar objectius concrets i planificar les accions en un termini concret. Va en la línia del que crèiem i ara començarem a treballar per portar-les a terme”.

Aquest programa es presentarà properament a la població per conscienciar de l’impacte que tenim en el mercat immobiliari; i per donar a conèixer la situació actual i pensar conjuntament quin Ascó voldrem en un futur. A partir d’aquí, es proposarà la creació d’un Consell Local d’Habitatge per mantenir viu el procés participatiu.