Empresa de la zona requereix personal per al manteniment preventiu i correctiu d’instal·lacions elèctriques i d’aigua.

Horari de 07.00 h a 15.00 h

 

Podeu trobar més informació aquí: https://tuit.cat/CesvT

 

Presentació de candidatures per mitjà de la Plataforma de l’ODL.

Si no en formes part contacta amb l’ODL: odl@asco.cat – 977406067