Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació: 21/05/2024
Estat:
Nom de l’oferta de teball: Pla d’ocupació Estiu Jove 2024
Categoria: AP
Organisme que contracta: Ajuntament d’Ascó
Departament: Diversos
Llocs de treball oferts: 31
Terminis:
Presentació 04/06/2024
Publicació provisional d’admesos i exclosos 06/06/2024
Període d’al·legacions: 11/06/2024
Inici de les proves: 14/06/2024
Funcions del lloc de treball: Consultar bases
Requisits imprescindibles: Consultar bases
Tipus de contracte: Consultar bases
Durada del contracte: Consultar bases
Jornada: Consultar bases
Horari: Consultar bases
Retribució mensual bruta aproximada: Consultar bases
Lloc de treball: Consultar bases
Data prevista d’incorporació: Consultar bases
Descripció del procés de sel·lecció: Consultar bases
Instruccions per presentar la sol·licitud: Consultar bases

Publicacions oficials de l’anunci i les bases

Informació

Documentació

BOPT: 21/05/2024 [ PDF ]
DOGC:
BOE:

Terminis i llistat d’admesos i exclosos

Informació

Termini de presentació de sol·licituds: 04/06/2024
Llistat provisional de persones admeses i excloses: [ PDF ]
Terminis d’al·legacions al llistat provisional: 11/06/2024
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: [ PDF ]

Resultats finals i altra documentació

Informació

Resum de mèrits: [ PDF ]
Resultat provisional: [ PDF ]
Resultats finals: [ PDF ]
Històric:
Bases: [ PDF ]

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

* [ PDF ] -> implementa un link / enllaç per a la descàrrega i consulta de la documentació

** Tota la documentació en format PDF s’ha d’adjuntar per poder processar-la a la ubicació corresponent del web.