Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació: 29/11/2022
Estat:
Nom de l’oferta de teball: Plaça Tècnic/a Serveis Econòmics
Categoria: A2
Organisme que contracta: Ajuntament d’Ascó
Departament: Serveis Econòmics
Llocs de treball oferts: 1
Terminis:
  • Presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de publicació de l’aprovació definitiva de les bases i la convocatòria en el DOGC.
  • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 05/01/2023
  • Període d’al·legacions: 23/01/2023
  • Inici de les proves:
Funcions del lloc de treball: Consultar bases
Requisits imprescindibles: Consultar bases
Tipus de contracte: Consultar bases
Durada del contracte: Consultar bases
Jornada: Consultar bases
Horari: Consultar bases
Retribució mensual bruta aproximada: Consultar bases
Lloc de treball: Consultar bases
Data prevista d’incorporació: Consultar bases
Descripció del procés de sel·lecció: Consultar bases
Instruccions per presentar la sol·licitud: Consultar bases

 

Publicacions oficials de l’anunci i les bases

Informació

Documentació

BOPT: 29/11/2022 [ PDF ]
DOGC: 29/11/2022 [ PDF ]
BOE: 05/12/2022 [PDF]

Terminis i llistat d’admesos i exclosos

Informació

Termini de presentació de sol·licituds: 30/12/2022
Llistat provisional de persones admeses i excloses: [ PDF ]
Terminis d’al·legacions al llistat provisional: 23/01/2023
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: [ PDF ]

Resultats finals i altra documentació

Informació

Resum de mèrits: [ PDF ]
Resultat provisional: [ PDF ]
Resultats finals: [ PDF ]
Bases: [ PDF ]
Històric: [WEB]

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades en aquesta mateixa oferta.

*  [ PDF ] -> implementa un link / enllaç per a la descàrrega i consulta de la documentació