MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES I/O VEHICLES VIVENDA D’ASCÓ

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

La present Ordenança Municipal té com objecte regular els drets i obligacions dels autocaravanistes i establir un marc regulador que permeti l’estacionament temporal dins l’àrea d’autocaravanes i/o vehicles vivenda, amb la finalitat de no entorpir el transit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles impactes ambientals, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, especialment el turístic.

[…]

 

[+] Descàrrega del document complert