Partit

Enric Meix i Llop

Posició: Regidor
Carrec:

Membre electe a l’oposició de l’agrupació d’electors ARRELEM

Retribucions

[+] Retibucions