Fernando Romo Cañado

Partit

Fernando Romo Cañado

Posició: Regidor
Carrec: Agricultura i Camins, Protecció Civil

Va estudiar al Col·legi Públic Sant Miquel i a l’Escola de Música d’Ascó(EMMA), a n’ aquesta última encara continua realitzant classes musicals.
Posteriorment, i a el llarg de la seva trajectòria professional, ha estudiat i ha assolit diferents cursos: de treball, protecció civil, emergències i d’àmbit forestal, sent actualment el president de l’ADF del municipi. A més a més, ha tingut l’oportunitat d’estudiar a l’escola de policia de Mollet del Vallès diferents formacions en seguretat ciutadana i procediments policials.
En l’àmbit professional, ha sigut l’agutzil del poble i en l’actualitat i des de l’any 2023 forma part de l’equip de govern, sent regidor.
És un membre actiu de diferents associacions del poble, com són: la caçadora Sant Miquel, associació de pesca la Tartanya, de l’orfeó d’Ascó, membre del camp de tir, enter d’altres.

Retribucions