Ascó posa en marxa una instal·lació fotovoltaica per autoconsum del Casal Municipal de 36 kWn. Amb un total de 120 panells solars instal·lats a la coberta d’aquest edifici, es produiran 50 MWh anuals d’energia, l’equivalent a uns 16 habitatges i que suposarà el 15% de l’energia anual que consumeix el Casal.

L’edifici del Casal Municipal, que amb el temps ha incorporat les instal·lacions de Vídeo Ascó Televisió i del Centre Neuràlgic, va classificar-se el 2014 amb una lletra F (77,61 kgCO?/m2), arran d’un certificació energètica que va fer-se a tots els edificis municipals. Tenint en compte que es tracta d’una escala de més eficient (A) a menys eficient (G), va deixar en evidència que aquest equipament tenia moltes possibilitats de millora.

Amb la voluntat de marcar un full de ruta per poder millora el consum energètic i disminuir els gasos d’efecte hivernacle que es produeixen per la utilització del Casal, s’han anat portant a terme diferents accions abans de la instal·lació fotovoltaica: la substitució de la il·luminació interior a tecnologia molt eficient (Tipus LED), la substitució de les màquines de producció de calor i fred per unes de molt eficients, i la sectorització del sistema de climatització de l’edifici pels diferents usos que té. En una altra de les mesures que s’està treballant és la monitorització de l’edifici.

Aquest equipament també compta amb un carregador de vehicles elèctrics connectat a la mateixa instal·lació del casal, sent un punt de recàrrega públic, però també un punt de recàrrega intern pel vehicle de la brigada.

La inversió ha estat de 45.000€ (IVA inclòs), inversió que s’amortitzarà en 8 anys, ja que l’estalvi que obtindrà l’Ajuntament serà d’aproximadament 6.000€ anuals i l’edifici passarà a tenir una certificació amb la lletra D (49,77 kgCO?/m2), fita que era molt ambiciosa tant per la tipologia com pel disseny de l’edifici, així com per l’any en què s’havia construït.

Fotografies: Albert Morales