1.- OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria d’una borsa de treball en el marc del programa PLA DE FOMENT D’OCUPACIÓ 2022 DIRIGIT A PERSONES AMB ESPECIALS DIFICULTATS D’OCUPACIÓ.

L’objectiu principal del Pla és contribuir a que les persones amb dificultats d’ocupació puguin accedir a un lloc de treball eventual a l’Administració local, i, d’aquesta manera pal·liar la seva difícil situació econòmica.

(…)

Descàrega del document (bases) [+] Informació (Bases)

Sol·licitud