Què són

Els processos participatius són un seguit de trobades delimitades en un temps concret per promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania, o entre aquesta i les persones responsables municipals.

Un procés participatiu pot tractar sobre gairebé qualsevol tema, i pot afectar un o diversos zones o tota la població. Una mostra en seria: pensar sobre com cal reformar un carrer o una plaça; quines opcions escollir per realitzar una obra; o aportar idees concretes sobre com es pot desenvolupar una política pública.

Les finalitats dels processos participatius poden ser:

• Fer el diagnòstic d’una situació determinada
• Cercar idees creatives sobre una actuació
• Valorar o proposar actuacions concretes

La participació en els processos es fa a través d’espais de debat que combinen els canals presencials i els digitals.

Processos:

 

2023

2022

Pla Local de Joventut ConsultaPoblacioPAMH

2020

Zona Poliesportiva Tu tries 2022